Spørsmål? Ring oss på 66 81 10 20
Laster
Legger til produktet...

Rust og møkk i fallblokker -en risikofaktor

Vår serviceavdeling utfører hvert å flere tusen kontroller og reparasjoner av fallblokker fra en rekke anerkjente produsenter -på oppdrag fra kunder innen alle bransjer, også offshore.

Rust, korrosjon og møkk påvirker bremsesystemet i fallblokken

I 2014 ville vi finne ut andelen av fallblokker vi utførte service på som hadde sikkerhetsbrister som følge av rust og møkk i bremsesystemet.
Hele 20 % av alle fallblokkervi gjennomførte service på hadde så store rustskader eller skader etter inntrengning av møkk og støv at det med stor sannsynlighet ville ført til svikt i bremsefunksjonen.
Enkelte ville ikke stoppet et fall i det hele tatt.

Rust_i_fallblokk_1Rust_i_fallblokk_2
Fallblokk_uten_rust
Smuss, støv, fukt osv kan trenge inn i fallblokken gjennom utettheter i huset, eller ved line/wireåpningen.
Møkk kan få trommelen og sperrehaker til å gå tregere og dermed føre til lengre bremselengde enn det som står i bruksanvisningen. I ytterste konsekvens kan sperrehakene bli blokkert slik at blokken ikke låser ved et fall.

Støv som inneholder limstoffer kan ha samme virkning. Vi har sett eksempler på at sperrehaker har vært limt fast i oppbremset posisjon. Ved et fall i en slik posisjon kan fallkreftene langt overgå det kroppen tåler. Betongstøv er den største enkeltårsaken til "liming".

Rett oppbevaring, vedlikehold og kontroll av fallblokker er ekstremt viktig for funksjonen, og dermed sikkerheten til brukeren.

Har du spørsmål, eller ønsker service på ditt fallsikringsutstyr er vi klare!
Laster
Laster