Spørsmål? Ring oss på 66 81 10 20
Laster
Legger til produktet...

4. Reklamasjoner og returer


4.1 Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har Lexow ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Lexow foretar retting eller omlevering, kan ikke forhandleren gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 15-femten virkedager regnet fra levering.

4.2 Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges Produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.
Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom Ordre og Ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av Produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med Ordre og senest 15 dager etter mottak skriftlig reklamere eventuelle avvik.
Eventuell garanti til kunden og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for Produktet.
Lexow gir ikke Forhandleren eller dennes kunder egen garanti på Produktene.

4.3 Retur

All retur skal avtales med vårt kundesenter på tlf. 66 81 10 20 før forsendelse.
Laster
Laster