Spørsmål? Ring oss på 66 81 10 20
Laster
Legger til produktet...

2. Priser og betalingsbetingelser


2.1 Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato, forbeholder Lexow seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva og EXW Lexows lager hvis ikke annet er oppgitt. Alle ekspederte ordre kan i tillegg få et utkjørings-, porto- og emballasjegebyr, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Lexow innen 15-femten virkedager regnet fra levering.

2.2 Webhandel

Ved handel på web tas det forbehold om eventuelle prisfeil som kan anses som opplagte feil.

2.3 Betalingsbetingelser

Kredittkjøp kan kun utføres hvis kunden er kredittgodkjent før kjøpet foreligger. Kunder som ikke har innvilget kreditt kan kun kjøpe varer på postoppkrav eller ved forskuddsbetaling. Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp er 30 dager fra vareutsendelse dersom ikke annet er avtalt.

2.4 Morarenter

Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid gjeldende morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Lexow seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot postoppkrav eller forskuddsbetaling.

2.5 Salgspant

Lexow har salgspant i Produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkter overlevert Forhandleren til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med teksten “Tilhører Lexow AS” av Forhandler og holdes atskilt fra Forhandlerens vanlige varelager.
Laster
Laster