Spørsmål? Ring oss på 66 81 10 20
Laster
Legger til produktet...

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene på denne hjemmesiden er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Men vi kan ikke gi garanti for opplysningenes aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet osv. Lexow kan slik ikke på noen måte gjøres erstatningsansvarlig for den informasjon som finnes på sidene - uansett om denne informasjonen skulle vise seg være ukorrekt.


Lexow kan heller ikke pålegges ansvar for skader eller tap, som måtte oppstå – direkte eller indirekte – som følge av bruken av denne hjemmesiden. Det gjelder også eventuelle datavirus forårsaket av nedlastinger.


Lexow kan ikke gjøres ansvarlig for innholdet på de nettsider og eksterne dokumenter, vi linker til. Anvendelsen skjer på brukerens eget ansvar.


Vi gjør det som er mulig for å sikre en stabil drift av hjemmesiden, men er alikevel ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller nedbrudd, f.eks. avbrudd på grunn av feilretting, vedlikehold eller forbedring av hjemmesiden.

Laster
Laster